هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس آبراهه های استان البرز
 2. جی آی اس بخش های شهرستان چابهار
 3. جی آی اس آماد
 4. جی آی اس آبراهه های استان یزد
 5. جی آی اس بخش های شهرستان اسلام آباد غرب
 6. جی آی اس بخش های شهرستان جوانرود
 7. جی آی اس آبراهه های حوضه آبریز رودخانه اترک
 8. جی آی اس بخش های شهرستان بستان آباد
 9. جی آی اس آبراهه های حوضه آبریز دق پترگان نمکزار خواف
 10. جی آی اس بخش های شهرستان پاکدشت
 11. جی آی اس آبراهه های استان چهارمحال و بختیاری
 12. جی آی اس آبراهه های حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس سدیج
 13. جی آی اس بخش های شهرستان رودبار
 14. جی آی اس آبراهه بوشهر
 15. جی آی اس بخش های شهرستان رامهرمز
 16. جی آی اس بخش های شهرستان سبزوار
 17. جی آی اس بخش های شهرستان دورود
 18. جی آی اس بخش های شهرستان دنا
 19. جی آی اس آبراهه های استان مرکزی
 20. جی آی اس آبراهه های استان کرمانشاه
 21. جی آی اس آبراهه های حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ
 22. جی آی اس آبراهه های استان فارس
 23. جی آی اس آبراهه های استان بوشهر
 24. جی آی اس استان خراسان شمالی
 25. جی آی اس آبراهه های استان زنجان
 26. جی آی اس آبراهه های استان گلستان
 27. جی آی اس بخش های شهرستان خدابنده
 28. جی آی اس امیدیه
 29. جی آی اس آبراهه های استان همدان
 30. جی آی اس آبراهه های استان تهران
 31. جی آی اس بخش های شهرستان ابرکوه
 32. جی آی اس آبراهه های استان چهارمحال و بختیاری
 33. جی آی اس بخش های شهرستان بندرعباس
 34. جی آی اس آبراهه های استان هرمزگان
 35. جی آی اس اشنویه
 36. جی آی اس آبراهه های استان چهارمحال و بختیاری
 37. جی آی اس بخش های شهرستان اهواز
 38. جی آی اس ایلام
 39. جی آی اس آبراهه های استان خوزستان
 40. جی آی اس استان مازندران
 41. جی آی اس بخش های شهرستان آزادگان
 42. جی آی اس بخش های شهرستان چالدران
 43. جی آی اس آبراهه های استان همدان
 44. جی آی اس اسلامشهر
 45. جی آی اس ایذه
 46. جی آی اس بخش های شهرستان بندر ماهشهر
 47. جی آی اس آماد
 48. جی آی اس بخش های شهرستان بهشهر
 49. جی آی اس آماده
 50. جی آی اس بخش های شهرستان دامغان
 51. جی آی اس آبراهه های حوضه آبریز هامون مشکیل
 52. جی آی اس اصفهان
 53. جی آی اس بخش های شهرستان راور
 54. جی آی اس بخش های شهرستان اسلامشهر
 55. جی آی اس امیدیه
 56. جی آی اس آبراهه های استان خراسان جنوبی
 57. جی آی اس استان مازندران
 58. جی آی اس بخش های شهرستان زابل
 59. جی آی اس اردل
 60. جی آی اس بخش های شهرستان دیواندره
 61. جی آی اس بخش های شهرستان آزادگان
 62. جی آی اس بخش های شهرستان جاسک
 63. جی آی اس بخش های شهرستان راور
 64. جی آی اس بخش های شهرستان رزن
 65. جی آی اس بخش های شهرستان خوی
 66. جی آی اس آباده
 67. جی آی اس بخش های شهرستان جیرفت
 68. جی آی اس ایوان
 69. جی آی اس بخش های شهرستان بهبهان
 70. جی آی اس بافت
 71. جی آی اس بخش های شهرستان تربت جام
 72. جی آی اس اسلامشهر
 73. جی آی اس بخش های شهرستان بجنورد
 74. جی آی اس آبراهه های استان گلستان
 75. جی آی اس آبراهه های استان بوشهر
 76. جی آی اس بخش های شهرستان بجنورد
 77. جی آی اس آماد
 78. جی آی اس بخش های شهرستان بستان آباد
 79. جی آی اس بخش های شهرستان تیران و کرون
 80. جی آی اس بخش های شهرستان رامیان
 81. جی آی اس بخش های شهرستان اندیمشک
 82. جی آی اس آبراهه های استان آذربایجان غربی
 83. جی آی اس آبراهه های استان کهگیلویه و بویراحمد
 84. جی آی اس ایرانشهر
 85. جی آی اس آبراهه های حوضه آبریز گاوخونی
 86. جی آی اس اهواز
 87. جی آی اس بخش های شهرستان پیرانشهر
 88. جی آی اس بخش های شهرستان سپیدان
 89. جی آی اس اردل
 90. جی آی اس بجنورد
 91. جی آی اس ایذه
 92. جی آی اس آبراهه های حوضه آبریز رودخانه کرخه
 93. جی آی اس آبراهه های استان تهران
 94. جی آی اس بخش های شهرستان امیدیه
 95. جی آی اس بخش های شهرستان جاجرم
 96. جی آی اس بخش های شهرستان جاجرم
 97. جی آی اس بخش های شهرستان تهران
 98. جی آی اس بخش های شهرستان اردستان
 99. جی آی اس بخش های شهرستان تربت جام
 100. جی آی اس بخش های شهرستان زرند