هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس بخش های شهرستان پاوه
 2. جی آی اس بخش های شهرستان دلفان
 3. جی آی اس بخش های شهرستان نیشابور
 4. جی آی اس بخش های شهرستان رامهرمز
 5. جی آی اس بخش های رشتخوار
 6. جی آی اس بخش های شهرستان سرباز
 7. جی آی اس بخش های شهرستان سراب
 8. جی آی اس بخش های بویراحمد
 9. جی آی اس بخش های شهرستانها
 10. جی آی اس بخش های شهرستان آزاد شهر
 11. جی آی اس بخش های شهرستان مینودشت
 12. جی آی اس بخش های شهرستان رشت
 13. جی آی اس بخش های شهرستان اقلید
 14. جی آی اس بخش های تایباد
 15. جی آی اس بخش های شهرستان رفسنجان
 16. جی آی اس بخش های شهرستان تایباد
 17. جی آی اس بخش های شهرستان مبارکه
 18. جی آی اس بخش های شهرستان ایلام
 19. جی آی اس بخش های لامرد
 20. جی آی اس بخش های شهرستان کرمانشاه
 21. جی آی اس بخش های جم
 22. جی آی اس بخش های شهرستان خرمشهر
 23. جی آی اس بخش های شهرستان درگز
 24. جی آی اس بخش های شهرستان تویسرکان
 25. جی آی اس بخش های شهرستان آستارا
 26. جی آی اس بخش های شهرستان شیروان
 27. جی آی اس بخش های شهرستان سرو آباد
 28. جی آی اس بخش های شهرستان شمیرانات
 29. جی آی اس بخش های شهرستان ساری
 30. جی آی اس بخش های باغملک
 31. جی آی اس بخش های شهرستان همدان
 32. جی آی اس بخش های دیلم
 33. جی آی اس بخش های زرین دشت
 34. جی آی اس بخش های اسفراین
 35. جی آی اس بخش های شهرستان چناران
 36. جی آی اس بخش های شهرستان آران و بیدگل
 37. جی آی اس بخش های شهرستان رضوانشهر
 38. جی آی اس بخش های شهرستان رامهرمز
 39. جی آی اس بخش های شهرستان مانه و سملقان
 40. جی آی اس بخش های شهرستان سربیشه
 41. جی آی اس بخش های شهرستان مراغه
 42. جی آی اس بخش های شهرستان پیرانشهر
 43. جی آی اس بخش های تایباد
 44. جی آی اس بخش های شهرستان اردستان
 45. جی آی اس بخش های شهرستان تایباد
 46. جی آی اس بخش های شهرستان دیلم
 47. جی آی اس بخش های شاهرود
 48. جی آی اس بخش های شهرستان آبیک
 49. جی آی اس بخش های شهرستان زنجان
 50. جی آی اس بخش های شهرستان سراوان
 51. جی آی اس بخش های اسلامشهر
 52. جی آی اس بخش های شهرستان کرج
 53. جی آی اس بخش های سلماس
 54. جی آی اس بخش های شهرستانبرخوار و میمه
 55. جی آی اس بخش های شهرستان سلسله
 56. جی آی اس بخش های شهرستان ملایر
 57. جی آی اس بخش های شهرستان مشگین شهر
 58. جی آی اس بخش های شهرستان سردشت
 59. جی آی اس بخش های دیلم
 60. جی آی اس بخش های شهرستان امیدیه
 61. جی آی اس بخش های شهرستان رفسنجان
 62. جی آی اس بخش های شهرستان ابرکوه
 63. جی آی اس بخش های شهرستان بهار
 64. جی آی اس بخش های شهرستان بندرگز
 65. جی آی اس بخش های شهرستان ایلام
 66. جی آی اس بخش های شهرستان مریوان
 67. جی آی اس بخش های اسفراین
 68. جی آی اس بخش های شهرستان سرخس
 69. جی آی اس بخش های شهرستان کاشمر
 70. جی آی اس بخش های باغملک
 71. جی آی اس بخش های شهرستان نیشابور
 72. جی آی اس بخش های شهرستان آستارا
 73. جی آی اس بخش های راور
 74. جی آی اس بخش های شهرستان ساوه
 75. جی آی اس بخش های شهرستان رودسر
 76. جی آی اس بخش های شهرستان اسلام شهر
 77. جی آی اس بخش های شهرستان تنگستان
 78. جی آی اس بخش های شهرستان بهبهان
 79. جی آی اس بخش های ایجرود
 80. جی آی اس بخش های شهرستان چناران
 81. جی آی اس بخش های شهرستان دورود
 82. جی آی اس بخش های سربیشه
 83. جی آی اس بخش های بافت
 84. جی آی اس بخش های شهرستان بستان آباد
 85. جی آی اس بخش های خواف
 86. جی آی اس بخش های شهرستان چالوس
 87. جی آی اس بخش های شهرستان مراغه
 88. جی آی اس بخش های شهرستان نهبندان
 89. جی آی اس بخش های شهرستان داراب
 90. جی آی اس بخش های شهرستان جم
 91. جی آی اس بخش های شهرستان رشت خوار
 92. جی آی اس بخش های شهرستان بافت
 93. جی آی اس بخش های شهرستان ایرانشهر
 94. جی آی اس بخش های شهرستان شیروان و چرداول
 95. جی آی اس بخش های شهرستان ماه نشان
 96. جی آی اس بخش های شهرستان چابهار
 97. جی آی اس بخش های شهرستان علی آباد
 98. جی آی اس بخش های شهرستان دشتستان
 99. جی آی اس بخش های شهرستان زنجان
 100. جی آی اس بخش های فریمان